Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chi bộ Truyền thông – Môi trường sinh hoạt chuyên đề: Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh “ Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”
Lượt xem: 603
Chiều ngày 02/3/2023, Chi bộ Truyền thông – Môi trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “ Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” cho toàn bộ đảng viên, viên chức người lao động trong chi bộ.

ại buổi sinh hoạt các đồng chí được nghe và trao đổi về các tham luận với các nội dung chuyên đề: “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.    Về giữ vững kỷ cương: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần tuân thủ và gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện, hạn chế tối đa những bất cập của các quy chế, quy định để làm cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, mở đường cho đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác.
    Tăng cường trách nhiệm: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.
    Đổi mới, sáng tạo: Các cấp ủy, người đứng đầu quan tâm phát huy vai trò chủ động, dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ, đảng viên; tạo môi trường và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác, trong đó từng cơ quan, đơn vị, cá nhân chú trọng đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. 
    Hiệu quả thực chất: Từng đơn vị và người đứng đầu phải nghiêm túc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp thực tế, tránh phô trương, hình thức, không được chạy theo thành tích, số lượng công việc, mà phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, từng cá nhân để đạt được hiệu quả cao nhất trong từng khâu công tác.
    Thông qua việc triển khai chủ đề công tác năm 2023: giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung trong chủ đề; liên hệ thực tiễn của từng khoa và từng cá nhân để lựa chọn nội dung trọng tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2023. Xác định những vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém của khoa về kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện.


                                                                                                                                                                                                                                  Diệu Thúy

  • Từ khóa :