Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ngành y tế tỉnh với kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số
Lượt xem: 333
Để thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, năm 2022 Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-SYT ngày 01/4/2022 về việc phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 118/KH-SYT ngày 28/12/2022 về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; Kế hoạch số 11a/KH-SYT ngày 10/02/2022 về việc triển khai thí điểm phần mềm chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 42/KH-SYT ngày 08/4/2022 về hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong cá

Dịch vụ công trực tuyến: Sở Y tế đã triển khai thực hiện cập nhật dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình.

Số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 71 thủ tục.

 Đánh giá tính hiệu quả và mức độ đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến: Số lượng dịch vụ công trực tuyến dần được đảm bảo đẩy đủ, chất lượng dịch vụ công dần được nâng cao, thời gian đảm bảo đúng quy định, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện đại hóa hành chính:

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cương đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống mạng LAN, mạng internet đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định, thông xuốt, hiệu quả. Kết quả:

            Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến của Sở Y tế đạt 98,5%;         

           90% các báo cáo của Sở được thực hiện trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh;

           Đã công bố 100% danh mục dữ liệu mở theo Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh;   

             Đến nay, 100% các cơ sở tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được trang bị chữ ký số, đảm bảo ký xác thực hồ sơ “Hộ chiếu vắc xin”  trên hệ thống phần mềm tiêm chủng.

Về phát triển dữ liệu:

          100% các đơn vị trực thuộc đã được triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản iOfice và thực hiện ký số khi gửi văn bản điện tử giữa các đơn vị.

           Đã số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC của công dân thực hiện tại Sở Y tế;

          100% các đơn vị trực thuộc và các cơ sở khám chữa bệnh đều có hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và thường xuyên, định ký gửi dữ liệu lên cổng BHYT và cổng dữ liệu Bộ Y tế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, còn gặp khó khăn, hạn chế: Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ về quy chuẩn (Máy tính cấu hình thấp, tốc độ đường truyền mạng chậm), thiếu đồng bộ giữa các đơn vị.

 Do chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, nên cần phải có bước chuyển dần phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Vì vậy, nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số đối với lĩnh vực y tế trong thời gian tới cần: Đầu tư, nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho ngành y tế nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vận hành các phần mềm chuyên ngành; tập huấn cho các cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc về chuyển đổi số. Thúc đẩy liên thông giữa các nền nảng số, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Minh

 

  • Từ khóa :
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !