Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1339
  • Trong tuần: 29 384
  • Tất cả: 11855989
Ngành Y tế với kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022
      Năm 2022, ngành Y tế đã ban hành và triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính, trong đó tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh tái cầu trúc, cắt giảm quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2022, ngành Y tế đã ban hành và triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính, trong đó tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh tái cầu trúc, cắt giảm quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (trong năm có 07 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết 98/159 quy trình nội bộ, giảm được 432 giờ); tiến hành công khai thủ tục hành chính công khai tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của ngành và tại các đơn vị trực thuộc có thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Tính đến 23/12/2022, toàn ngành có 159 thủ tục hành chính đã được công khai, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận là 1.279, đã xử lý hoàn tất 1.176 hồ sơ (đạt 91,9%), 103 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Việc áp dụng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tiếp tục được tăng cường. Đến thời điểm báo cáo, ngành Y tế đã triển khai 23 dịch vụ mức độ 3 và 112 dịch vụ mức độ 4.

Toàn ngành tiếp tục duy trì triển khai số điện thoại đường dây nóng 19009095 kịp thời ghi nhận và giải quyết nội dung phản ánh của người bệnh đối với các cơ sở y tế.

Nguyễn Minh