Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Số ký hiệu văn bản 155/208/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2018
Ngày hiệu lực 12/11/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 155.2018.NĐ.pdf
Đăng nhập