Quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 143/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày hiệu lực 01/12/2018
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm NĐ.143.2018.pdf
Đăng nhập