Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới
Số ký hiệu văn bản 89/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/06/2018
Ngày hiệu lực 25/06/2018
Trích yếu nội dung Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 89.signed.pdf
Đăng nhập