Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Số ký hiệu văn bản 05/2017/BYT
Ngày ban hành 14/04/2017
Ngày hiệu lực 14/04/2017
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phầm máu đạt tiêu chuẩn
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Người ký duyệt Nguyễn Viết Tiến
Tài liệu đính kèm CV 05 Bộ Y tế.doc
Đăng nhập