Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 02/2017/TT-VPCP
Ngày ban hành 31/10/2017
Ngày hiệu lực 31/10/2017
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02 2017 TT-VPCP.signed (1).pdf
Đăng nhập