Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện
Số ký hiệu văn bản 397/SYT-NVY
Ngày ban hành 12/02/2022
Ngày hiệu lực 12/02/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_TRIEN_KHAI_TT_31_QUY_DINH_HOAT_DONG_DIEU_DUONG.rar
Đăng nhập