Thông báo lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử về Dự thảo QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 360/SYT-NVY
Ngày ban hành 08/02/2022
Ngày hiệu lực 08/02/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử về Dự thảo QCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Dự thảo QCKTĐP.rar
Đăng nhập