Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Số ký hiệu văn bản 365/TB-SYT
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày hiệu lực 17/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 365.2021.pdf
Đăng nhập