Thông báo danh bạ điện thoại các đơn vị để liên hệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 363/TB-SYT
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo danh bạ điện thoại các đơn vị để liên hệ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 363.2021.pdf
Đăng nhập