Quyết định Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Số ký hiệu văn bản 3394/QĐ-SYT
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3394.2021.pdf
Đăng nhập