Thông báo kết quả cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược
Số ký hiệu văn bản 353/TB-SYT
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày hiệu lực 25/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 353.2021.pdf
Đăng nhập