Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc"
Số ký hiệu văn bản 3220/QĐ-SYT
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3220.2021.pdf
Đăng nhập