Thông báo hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu văn bản 248/SYT-QLHN
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 248.2021.pdf
Đăng nhập