Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe đợt 1 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 149/TB-SYT
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe đợt 1 năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 149.2021.pdf
Đăng nhập