Kế hoạch tập huấn phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử trong ngành y tế Ninh Bình năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2868/KH-SYT
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tập huấn phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử trong ngành y tế Ninh Bình năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2868.2020.pdf
Đăng nhập