Quy trình rửa phổi toàn bộ
Số ký hiệu văn bản 5554/QĐ-BYT
Ngày ban hành 04/10/2016
Ngày hiệu lực 04/10/2016
Trích yếu nội dung Quy trình rửa phổi toàn bộ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5557.pdf
Đăng nhập