Bổ sung kỹ thuật trong kế hoạch chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1372/SYT-NVY
Ngày ban hành 23/05/2017
Ngày hiệu lực 23/05/2017
Trích yếu nội dung Bổ sung kỹ thuật trong kế hoạch chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1372_bs_ky_thuat_trong_de_an_1816.pdf
Đăng nhập