NĐ 65 Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Số ký hiệu văn bản 65/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày hiệu lực 19/05/2017
Trích yếu nội dung NĐ 65 Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Dược, TTB
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 65_2017_ND-CP.pdf
Đăng nhập