Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
Số ký hiệu văn bản 2429/QĐ-BYT
Ngày ban hành 12/06/2017
Ngày hiệu lực 12/06/2017
Trích yếu nội dung Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2429.rar
Đăng nhập