QĐ về việc cấp Chúng chỉ hành nghề dược đợt 3 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 507QĐ-SYT
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung QĐ về việc cấp Chúng chỉ hành nghề dược đợt 3 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 507_20220223092931234230_signed20220223093050.pdf
Đăng nhập