Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 3,503
  • Trong tuần: 45,749
  • Tất cả: 11,577,377

THƯ MỜI LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, BÁO CÁO KT-KT (GĐ III)

THƯ MỜI

Tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

các dự án Bảo dưỡng sửa chữa cơ sở hạ tầng một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

(Tại đây)