Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 80
  • Hôm nay: 5,552
  • Trong tuần: 53,932
  • Tất cả: 11,608,319

Tuyên truyền người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ  Y tế  theo công văn số 1608/BYT-KCB ngày 26/3/2020 về việc chống đầu cơ, tích trữ  tăng giá thuốc đồng thời tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, từ đó không tích trữ, không tự ý sử dụng các loại thuốc dự phòng COVID -19.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 211/UBND-VP6 ngày 31/3/2020 giao  Sở  Y  tế  chủ  trì,  phối  hợp  với  Sở  Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị  liên quan triển khai thực hiện nội dung: chống đầu cơ, tích trữ  tăng giá thuốc đồng thời tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, từ đó không tích trữ, không tự ý sử dụng các loại thuốc dự phòng COVID -19. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Diệu Thúy