Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 78
  • Trong tuần: 43,560
  • Tất cả: 11,608,634

Thông tin về Trường cao đẳng y tế Ninh Bình

Thông tin về Trường cao đẳng y tế Ninh Bình

1. Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

2. Địa chỉ: 297 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.

3. Liên hệ:

- Số điện thoại: 02293.871.461

- Số fax: 02293.871.461

- Địa chỉ website: www.cdyteninhbinh.edu.vn.

4. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Vũ Văn Lại

Hiệu trưởng

0974.588558

 

2

Lã Quang Nghị

Phó Hiệu trưởng

0913.504089

 

3

Trần Vũ Ngọc

Phó Hiệu trưởng

0947.534535

 

 

- Các khoa/phòng:

 

STT

Khoa/phòng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phòng Tài chính - Kế toán

Đào Thị Hoa

Trưởng phòng

0915.385366

2

Phòng Tổ chức -  Hành chính

Trần Thị Hải Yến

Trưởng phòng

0907.079828

3

Phòng Công tác - HSSV

Trịnh Minh Đức

Trưởng phòng

0913.639922

4

Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện - Đối ngoại

Nguyễn Minh Huệ

Trưởng phòng

0915.898378

5

Phòng Quản lý Đào tạo - Quản lý Khoa học

Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng phòng

0989.134875

6

Bộ môn Lâm sàng

Đỗ Thị Tiến Dung

Trưởng phòng

0944.369568

7

Bộ môn Y cơ sở

Tạ Thị Thu Thuỷ

Trưởng phòng

0918.281081

8

Bộ môn Điều dưỡng

Phạm Thị Thanh Phượng

Trưởng phòng

01255.2555

9

Bộ môn Y học cổ truyền - Dược

Đinh Thị Hải

Trưởng phòng

0915.518327

10

Bộ môn Khoa học cơ bản - Chính trị - Thể dục thể thao

Trần Thị Lưu

Trưởng phòng

0985.457788

 

5. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

* Chức năng:

Trường Cao đẳng Y tế Ninh thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Y sỹ định hướng các chuyên khoa, Kỹ thuật viên y học.

          * Nhiệm vụ:

          1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Trường.

          2. Triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của trường, bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường.

          3. Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

          4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. Xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số l­ượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới;

          5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

            6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.

          7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

          8. Quản lý sử dụng đát đai, cơ sở vật chất trang thiết bị và tài chính theo các quy định của pháp luật.

          9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của địa phương.

6. Những thành tích nổi bật của đơn vị trong 5 năm trở lại đây:

Năm 2011: Cờ thi đua: dẫn đầu phong trào thi đua 2011 về thể thao (cầu lông).

Năm 2014: Bằng khen: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu UBND tỉnh và vận động hiến máu theo QĐ số 307 ngày 09/6/2014.

Năm 2015:

- Bằng khen UBND tỉnh: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm học 2014 - 2015 theo Quyết định số 461 ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 có 8 đề tài cấp trường và 1 đề tài cấp ngành.

Năm 2016: Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016 có 13 đề tài cấp trường và 1 đề tài cấp ngành.

Năm 2017: Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016 có 11 đề tài cấp trường và 1 đề tài cấp ngành.

7. Một số hình ảnh về đơn vị: