Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 110
  • Hôm nay: 5,644
  • Trong tuần: 54,024
  • Tất cả: 11,608,411

Thông tin về Trung tâm cấp cứu 115

Thông tin về Trung tâm cấp cứu 115

1/ Tên đơn vị: Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Ninh Bình


Đi vào hoạt động ngày 02 tháng 4 năm 2016

2/ Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình

3/Liên hệ:

-         Số điện thoại: 02293892115

-         Số Fax: Chưa có

-         Số đường dây nóng: 0911545115

-         Email: Chưa có

-         Địa chỉ website: Chưa có

4/ Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo đơn vị:

-         Nguyễn Văn Định;  Chức vụ: Giám đốc; Số điện thoại: 0912236157

-         Lê Đức Lợi;  Chức vụ: Phó Giám đốc; Số điện thoại: 0989135127

Các khoa phòng:

-         Phòng Hành chính Tổng Hợp:

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó trưởng phòng; Số điện thoại: 0968966607

-         Phòng Điều hành: Chưa có lãnh đạo phòng

-         Phòng Vận chuyển Cấp cứu: Chưa có lãnh đạo phòng

5/ Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

          5.1. Cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

          5.2. Vận chuyển người bệnh từ các bệnh viện tuyến dưới lên tuyến trên và ngược lại khi được yêu cầu.

5.3. Tham gia cấp cứu thảm họa, thiên tai, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao trong tỉnh khi có yêu cầu của Sở Y tế.

5.4. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật.

5.5. Tổ chức đào tạo và tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tập huấn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoài bệnh viện cho cán bộ y tế.

5.6. Trung tâm cấp cứu 115 tham mưu cho Sở Y tế xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân

5.7. Thực hiện quản lý cán bộ, nhân viên và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

5.8. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật

5.9. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế giao.

6/ Những thành tích nổi bật của đơn vị trong năm 2016

Thi đua khen thưởng:

- Tập thể lao động tiên tiến:Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

- Tập thể khoa, phòng: 02 phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

- Chi bộ đạt: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh về Trung tâm