Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 84
  • Hôm nay: 5,349
  • Trong tuần: 53,729
  • Tất cả: 11,608,116

Công văn số : 1140/SYT-KHTC về việc Bộ Y tế bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

         Công văn số : 1140/SYT-KHTC về việc Bộ Y tế bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

1. (Chi tiết 1140 SYT)

2. (Chi tiết 2139 BYT)

3. (Chi tiết 1672 BYT)