Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 38,514
  • Tất cả: 11,577,721

Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn thực hiện có hiệu quải công tác điều trị Methadone

    Tháng 6/2014, khoa Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn được thành lập và bắt đầu thu dung, điều trị khởi liều cho 11 bệnh nhân vào tháng 9/2014. Qua 8 năm điều trị Methadone, lũy tích số bệnh nhân hiện được điều trị là 351 bệnh nhân.

Có được kết quả trên, là do Trung tâm đã đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, vận động và huy động cộng đồng trong việc triển khai chương trình điều trị Methadone. Theo đó, hàng năm, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, trong các buổi tư vấn nhóm, gặp gỡ các gia đình bệnh nhân, cán bộ tư vấn đã tích cực triển khai mở rộng đối tượng để gia đình bệnh nhân tuyên truyền, giải thích đến các đối tượng khác đến tham gia điều trị. Cùng với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy; tập huấn định hướng về điều trị, tư vấn, xét nghiệm, dược tham gia công tác điều trị bằng thuốc Methadone được quan tâm, tạo điều kiện; cán bộ Trung tâm, cán bộ các Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tham gia các lớp tập huấn và tham gia đào tạo, cấp giấy chứng nhận về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone hằng năm. Đến nay, Chương trình điều trị Methadone trên địa bàn huyện Kim Sơn đã nhận được sự đồng tình, quan tâm của thân nhân, gia đình bệnh nhân, đem lại những lợi ích thiết thực như: giảm gánh nặng về kinh tế, an ninh trật tự ổn định, đời sống gia đình được nâng cao.

    Thời gian tới, Trung tâm Y tế Kim Sơn tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, vận động người nghiện ma túy, gia đình người nghiện tự nguyện đăng ký tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Tăng cường công tác tư vấn, cụ thể là tư vấn, giáo dục nhóm và chuẩn bị trước điều trị, tư vấn trong quá trình điều trị, tư vấn khi giảm liều và tiến tới kết thúc điều trị, tư vấn và hỗ trợ sau khi kết thúc điều trị đảm bảo bệnh nhân tuân thủ điều trị, giảm số bệnh nhân bỏ điều trị.

    Cùng với đó, tăng cường kết nối với các dịch vụ hỗ trợ xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho người bệnh. Huy động thêm người nhà bệnh nhân tham gia để tăng cường tính tuân thủ của bệnh nhân. Phối hợp với Công an huyện xác định số người nghiện ma túy trên từng xã, thị trấn để vận động người nghiện tham gia chương trình điều trị Methadone theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra... Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: Đạt 80% người nghiện ma túy đang quản lý tại các xã, thị trấn được tiếp cận, vận động tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone..

Nguyễn Minh