Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 43,489
  • Tất cả: 11,608,563

Huyện Hoa Lư với chỉ tiêu kế hoạch Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022

Đ ể thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện Hoa Lư đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, hiệu quả không chỉ của Trung Tâm mà đòi hỏi sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế  huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác Dân số-KHHGĐ năm 2022; Giao chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số-KHHGĐ năm 2022 cho các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án vị thành niên/thanh niên đến năm 2030; kế hoạch giám sát thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại các trạm y tế xã, thị trấn theo Quyết định 134  của Bộ y tế; Ban hành kế hoạch triển khai đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện Hoa Lư đến năm 2030; Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới (08/5) năm 2022; Kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số năm 2022; kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022; xây dựng kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2022. Kế hoạch triển khai tổ chức đợt cao điểm truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2022; kế hoạch đổi sổ hộ gia đình(sổ A0) năm 2022; Báo cáo kết quả tổ chức đợt cao điểm truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2022 và Báo cáo kết quả tình hình triển khai pháp luật về dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện cho ban Kinh tế- xã hội, HĐND huyện.

Kết quả cụ thể:

- Dân số trung bình: 73.939 người, trong đó số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ( từ 15-49 tuổi có chồng) là: 11.236 người.

- Tổng số sinh cả năm là 706 cháu, giảm 233 cháu so với năm 2021. Tỷ lệ sinh là 12,6‰ giảm 0,49‰ so với năm 2021. 

- Tổng số sinh là con thứ 3 trở lên cả năm là: 234 cháu, giảm 39 cháu so với năm 2021. Tỷ lệ sinh là con thứ 3 trở lên: 33,14%; tăng 3,05% so với năm 2021. Có 09 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên.

- Chênh lệch giới tính khi sinh năm 2022 ước là:115,2bé trai/100 bé gái.

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 78,2%

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 84,6%

          - Tỷ lệ tăng Dân số năm 2022 là 0.37%.

- Khám sức khỏe cho 2.892 (đạt 92%) người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.

- Tổng số người áp dụng các BPTT hiện đại ước tính năm 2022 là: 2.771 người sử dụng, đạt 100,1 % KH năm( kế hoạch giao là 2.770 ca). Trong đó BPTT lâm sàng là 648/720, đạt 90,0 % KH năm.

- Tỷ lệ phụ nữ được khám thai đủ 3 lần theo 3 thời kỳ: 98,3%

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ và chăm sóc sau sinh: 100%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi: 14,1%./.

Nguyễn Minh